Realisaties: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

Net als in de vier voorafgaande maanden heeft deze branche ook in augustus 2005 weer meer omgezet dan in dezelfde maand van 2004. Na verrekening van de effecten van een werkdag meer en hogere afzetprijzen kwam het volume van de gemiddelde dagomzet ook hoger uit. Maar het volume van de gemiddelde dagproductie was nauwelijks groter dan in augustus 2004.  Al bijna anderhalf jaar ligt de verbruiksprijs elke maand boven het niveau van de vergelijkbare maand het jaar daarvoor. Bij de afzetprijzen is dit pas sinds januari 2005 het geval. In het tweede kwartaal was het volume van de bruto toegevoegde waarde groter dan een jaar eerder, terwijl het eerste kwartaal nog een afname van het volume van de bruto toegevoegde waarde liet noteren.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(augustus 2005 t.o.v. augustus 2004)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Ook in augustus meer omzet

Na een tegenvallend eerste kwartaal van 2005 heeft de branche elke maand meer omgezet dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder. Ook in augustus was dit het geval. Een extra werkdag en hogere afzetprijzen hadden een positief effect op de omzet. De omzet is in augustus 10 procent hoger uitgekomen dan in augustus 2004. Na verrekening van werkdag- en prijseffecten blijkt dat het volume van de gemiddelde dagomzet ruim 4 procent groter was.

Op de binnenlandse markt was de omzet 12 procent hoger dan in augustus 2004 en het bijbehorende volume van de gemiddelde dagomzet was bijna 6 procent groter. Ook de omzet op de buitenlandse markt was hoger en wel bijna 6 procent, maar het volume van de gemiddelde dagomzet op de buitenlandse markt nam met ruim 0,5 procent juist enigszins af.

Verbruiks- en afzetprijs hoger

Al bijna anderhalf jaar liggen de import- en de verbruiksprijzen elke maand boven het niveau van dezelfde maand een jaar eerder. In augustus 2005 was de totale verbruiksprijs bijna 4 procent hoger dan in augustus 2004. De importprijs lag ruim 2,5 procent boven het prijspeil van augustus 2004.

Ten opzichte van augustus 2004 was de totale afzetprijs in augustus 2005 gemiddeld ruim 1 procent hoger. Op de binnenlandse markt moesten afnemers bijna 1 procent meer betalen voor de producten van deze branche, terwijl exportproducten 2 procent duurder waren.

Ook iets meer productie

De productie was in augustus 2005 slechts iets meer dan 0,5 procent groter dan in augustus 2004. Dit is het laagste maandelijkse groeicijfer na het tegenvallende eerste kwartaal. In het tweede kwartaal bedroeg de groei nog 3 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde hoger

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in het tweede kwartaal van 2005 was voor deze branche 3,5 procent hoger dan in het vergelijkbare kwartaal van het jaar ervoor. In het eerste kwartaal van 2005 was het volume van de bruto toegevoegde waarde van de branche nog 3 procent lager. Het jaar 2004 werd afgesloten met een bescheiden groei van ruim 0,5 procent. In 2003 daalde het volume van de bruto toegevoegde waarde op jaarbasis nog met ruim 4 procent.

Omzet, productie en prijzen (augustus 2002 – augustus 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (augustus 2002 – augustus 2005)