Hoe lang leefden wij?

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2005