Statistisch Bulletin no. 34

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeidsmarkt, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Conjunctuurgegevens, Financiële instellingen en markten.