Regionale verschillen in migratie over korte afstand: een ruimtelijk interactiemodel

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2005