Textiel-, kleding- en lederindustrie

Binnen de branche behaalde de kledingindustrie in mei 2005 opmerkelijk goede resultaten. Toch lag de omzet van de totale textiel-, kleding en lederindustrie in deze maand lager dan in mei 2004. Ook de orderontvangsten en de productie van de totale branche lagen in deze periode beneden het niveau van mei 2004. Het volume van de bruto toegevoegde waarde lag in het eerste kwartaal van 2005 opnieuw beneden het niveau van het vergelijkbare kwartaal van vorig jaar.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(mei 2005 t.o.v. mei 2004)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Positieve resultaten kledingindustrie

De omzet van de totale textiel-, kleding- en lederindustrie lag in mei van dit jaar bijna 2 procent beneden het niveau van mei 2004. Mei had dit jaar een extra werkdag. Na verrekening van deze extra dag en van prijsveranderingen komt het volume van de gemiddelde dagomzet in deze periode bijna 8 procent lager uit.

Binnen de subonderdelen van de branche speelden zich verschillende ontwikkelingen af. Opmerkelijk waren de resultaten in de kledingindustrie. Daar nam het niveau van de omzet in mei dit jaar met 14 procent toe ten opzichte van mei vorig jaar. Voor het eerst sinds anderhalf jaar is er sprake van een omzettoename. In eigen land liep de omzetstijging zelfs op tot 17 procent tegen bijna 8 procent in het buitenland.

In de overige onderdelen van de branche, de textielindustrie en de lederindustrie, was het omzetniveau in mei 2005 opnieuw lager dan in mei vorig jaar. De afname van de omzet in de lederindustrie was met 11 procent fors groter dan in de textielindustrie waar deze 2,5 procent bedroeg.

Minder orderontvangsten

De waarde van de ontvangen orders in de totale branche lag in mei dit jaar bijna 3 procent beneden het niveau van mei 2004. De meest extreme daling van de orders deed zich voor in de lederindustrie. Al vijf maanden op rij is de waarde van de orderontvangsten daar fors lager dan in de vergelijkbare maand een jaar eerder. In mei dit jaar waren de orderontvangsten 24 procent minder waard dan in mei 2004. In de kledingindustrie lag de waarde van de orderontvangsten in mei dit jaar 17 procent hoger dan in mei het vorig jaar. In de textielindustrie lag de waarde van de ontvangen orders in mei 2 procent beneden het niveau van mei 2004.

Iets hogere prijzen

De afzetprijzen van de totale branche lagen in mei 2005 bijna 1,5 procent hoger dan in mei 2004. In de kledingindustrie bleven de prijzen echter vrijwel gelijk, terwijl ze bijna 1 procent stegen in de textielindustrie en bijna 2,5 procent stegen in de lederindustrie. Met name in de textielindustrie staan de marges enigszins onder druk omdat daar al enkele maanden op rij de verbruiksprijs 2,5 à 3 procent meer is toegenomen dan de afzetprijs.

Lager productievolume

In mei dit jaar lag het volume van de gemiddelde dagproductie dik 6 procent lager dan in mei vorig jaar. Door aanhoudende productiedalingen lag de gemiddelde productie van de totale branche van maart, april en mei ruim 17 procent lager dan in 2000, toen de productie op zijn top was. In de textielindustrie bedroeg de productiedaling 11 procent, in de kledingbranche 18 procent en in de lederindustrie 30 procent.

Volume bruto toegevoegde opnieuw gedaald

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de textiel- kleding en leerindustrie was in het eerste kwartaal van 2005 bijna 6 procent lager dan in het vergelijkbare kwartaal van vorig jaar. De afname op jaarbasis in 2004 bedroeg bijna 1,5 procent. In 2003 daalde het volume van de bruto toegevoegde waarde al met bijna 6 procent.

Omzet, productie en prijzen (mei 2002–mei 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (mei 2002–mei 2005)