Vakanties van Nederlanders 2004 en Toerisme in Nederland 2004

Vandaag verschijnen twee CBS-publicaties over toerisme en recreatie. Vakanties van Nederlanders 2004 geeft een gedetailleerd en actueel beeld van het vakantiepatroon van Nederlanders. In Toerisme in Nederland 2004 staan de ontwikkelingen van het aantal binnen- en buitenlandse bezoekers van Nederland en hun overnachtingen centraal. 

‘Vakanties van Nederlanders’

In 2004 ging 81 procent van de Nederlandse bevolking op vakantie. Dit zijn 12,5 miljoen mensen. Zij hebben in totaal 35,2 miljoen korte en lange vakanties genomen. Ruim de helft van deze vakanties werd in eigen land doorgebracht. De cijfers zijn nagenoeg gelijk aan die van 2003.

Naar de Noordzee

De Nederlanders brachten vorig jaar 9,1 miljoen lange vakanties door in eigen land met een gemiddelde duur van 10,1 dagen. In 2004 trokken net als een jaar eerder de Noordzeebadplaatsen de meeste vakantiegangers. Ook bosrijke gebieden zoals de Veluwe waren populair. Daarnaast genoten de Nederlanders vorig jaar 8,9 miljoen keer van een korte vakantie. De gemiddelde duur van korte vakanties was 3,2 dagen. Ook bij de korte vakanties prijkten de badplaatsen en de Veluwe bovenaan de ranglijst.

Frankrijk onveranderd vakantieland nummer één

In 2004 brachten Nederlanders 13,6 miljoen lange vakanties door in het buitenland met een duur van gemiddeld 13 dagen. Van ongeveer 17 procent van de lange vakanties was Frankrijk de bestemming. Ondanks een sterke terugval is dat land nog steeds vakantieland nummer één. Op grote afstand volgden Duitsland en Spanje. Buiten Europa trok de Verenigde Staten de meeste Nederlandse toeristen. België en Duitsland zijn voor korte vakanties de belangrijkste bestemmingen. Het totaal aantal korte vakanties in het buitenland bedroeg 3,6 miljoen. De gemiddelde duur was 3,2 dagen

Verder in Vakanties van Nederlanders

Andere onderwerpen die aan bod komen zijn:

- logies en vervoer;

- organisatievorm van vakanties;

- vakantiespreiding;

- uitgaven voor vakanties.

‘Toerisme in Nederland’

De Nederlandse logiesaccommodaties ontvingen in 2004 bijna 26 miljoen gasten. Dit zijn er 2,9 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal overnachtingen was daarentegen iets kleiner dan in 2003 en kwam uit op 80,9 miljoen.

Het aantal buitenlandse gasten steeg met 5,1 procent tot 9,6 miljoen. Ze brachten echter nauwelijks meer nachten door in ons land: in totaal 25,4 miljoen. Ook Nederlanders verbleven iets vaker in eigen land. Desondanks daalde het aantal overnachtingen door Nederlanders licht. 

Minder Duitsers, maar meer Amerikanen en Aziaten

Het aantal Duitse gasten en hun overnachtingen daalden met respectievelijk 5,5 en 6,5 procent. Vooral de natte zomer van 2004 en de achterblijvende Duitse economie zorgden voor de terugloop. Daarnaast kiezen ze steeds meer voor goedkope vliegvakanties. Ook het aandeel van Duitsers in het totaal aantal overnachtingen is teruggelopen, tot 13 procent. Sinds 1998 schommelt dit aandeel tussen de 13 en 15 procent.

Het aantal toeristen uit Amerika en Azië nam daarentegen toe met respectievelijk 14 en 20 procent. De relatief hoge economische groei in de Verenigde Staten en Azië stimuleerde het recreatief en zakelijk bezoek uit die regio’s. Ook het wegvallen van het negatieve effect van de oorlog in Irak en de SARS-epidemie bevorderde de groei van het aantal toeristen uit Amerika en Azië.

Van de toename van het aantal toeristen uit Amerika en Azië profiteerden de hotels in de vier grote steden. De bungalowparken en campings daarentegen telden minder overnachtingen mede door de terugval van het aantal toeristen uit Duitsland.

Verder in Toerisme in Nederland

Andere onderwerpen die aan bod komen zijn:

- de spreiding over de seizoenen van het aantal gasten en overnachtingen ;

- de regionale spreiding;

- de verdeling van gasten en overnachtingen over verschillende soorten logies;

- de bezettingsgraad.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.