Hoe kennisintensief is Nederland?

De verhouding tussen de productiefactoren ingezet voor enerzijds de netto uitvoer en anderzijds de consumptie laat zien in welke richting een economie zich specialiseert. Hiermee wordt zichtbaar dat de Nederlandse economie zich vooral lijkt te hebben gespecialiseerd in transport en energie-intensieve productie en minder in aan kennis en informatietechnologie gerelateerde activiteiten.