Verwijdering van fosfaat en stikstof op rioolwaterzuiveringsinrichtingen, 2003

Hoeveel fosfaat en stikstof worden uit stedelijk afvalwater verwijderd voor het wordt geloosd op open water? Welke methoden gebruiken de openbare rioolwaterzuiveringsinrichtingen bij de zuivering van het afvalwater? In welke mate voldoen de waterbeheerders aan de Nederlandse en Europese doelstellingen? Deze en andere vragen komen in het artikel aan de orde.