Ontwikkeling van beloningsverhoudingen, 1997-2002

Sociaal-economische trends, 2e kwartaal 2005