Hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De hout-, bouwmaterialen- en overige industrie heeft in maart 2005 fors minder omzet geboekt dan in maart 2004. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet is lager uitgekomen. Het volume van de gemiddelde dagproductie liet eenzelfde beeld zien. De importprijs van hout ligt al enkele maanden hoger dan in overeenkomstige perioden een jaar ervoor. De hogere importprijzen die tot uiting komen in de verbruiksprijs, zijn niet volledig doorberekend in de afzetprijzen. Hierdoor staan de marges enigszins onder druk. Het eerste kwartaal van dit jaar werd afgesloten met een omzetdaling die uitsluitend het gevolg was van een lagere omzet in eigen land. Op de exportmarkt lag de omzet hoger.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(maart 2005 t.o.v. maart 2004)

Minder omzet in maart

In maart 2005 heeft de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie bijna 9,5 procent minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Wel waren in maart de afzetprijzen hoger dan in maart 2004 en telde maart dit jaar een werkdag minder. Na verrekening van deze invloeden kwam het volume van de gemiddelde dagomzet ruim 6 procent lager uit.

De omzetafname op kwartaalbasis bedroeg bijna 5 procent en kwam na verrekening voor prijs- en werkdageffecten iets lager uit op ruim 4 procent. De afname van het omzetvolume is uitsluitend het gevolg van minder gunstige ontwikkelingen in het binnenland. Daar lag de gemiddelde dagomzet bijna 6 procent lager terwijl deze in het buitenland met ruim 3 procent toenam.

Verbruiks- en afzetprijs hoger

Al sinds april 2004 liggen de import- en de verbruiksprijzen elke maand boven het niveau van dezelfde maand een jaar eerder. Door aanhoudende prijsstijgingen was de totale verbruiksprijs in maart 2005 ruim 5 procent hoger dan in maart 2004. De importprijs lag eveneens ruim 5 procent boven het prijspeil van maart vorig jaar.

De toenemende verbruiksprijs is ten dele doorberekend aan afnemers. Pas in januari 2005 lag de afzetprijs voor het eerst sinds een jaar hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook in maart was dit het geval. De totale afzetprijs was in maart 2005 gemiddeld ruim 1 procent hoger dan in maart vorig jaar. Op de binnenlandse markt waren producten van deze branche gemiddeld bijna 1 procent duurder, terwijl exportproducten gemiddeld bijna 2 procent duurder waren.

Aarzelend herstel productie zet niet door

In het vierde kwartaal van 2004 nam het volume van de gemiddelde dagproductie met bijna 2 procent toe ten opzichte van dezelfde periode in 2003. Dit was de eerste stijging na dertien kwartalen van krimp. Ook in februari was weer sprake van een productietoename maar deze sloeg om in een afname van bijna 4 procent in maart dit jaar. Al met al werd het eerste kwartaal dit jaar afgesloten met een lichte productiedaling van ruim 1 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal in 2004.

Volume bruto toegevoegde waarde groter in het vierde kwartaal

Het volume van de bruto toegevoegde waarde van deze branche was in het vierde kwartaal van 2004 ruim 2,5 procent groter dan in het vierde kwartaal van 2003. Dit is de eerste groei sinds acht kwartalen. Dankzij de toename in het vierde kwartaal bleef het volume van de bruto toegevoegde waarde in 2004 nagenoeg gelijk aan dat van 2003. In 2003 daalde dit volume nog met bijna 5 procent ten opzichte van 2002.

Omzet, productie en prijzen (maart 2002–maart 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)