Twee eeuwen volkstellingen: de Virtuele Volkstelling 2001 vergeleken met haar voorgangers

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2005