Analyse van doodsoorzaken op basis van overlevingstafeltechnieken, 1970-2003

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2004