Analyse van doodsoorzaken op basis van overlevingstafeltechnieken, 1970-2003

6-12-2004 09:00

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2004