Ziekenhuisopnamen naar herkomstgroepering en diagnose, 1995-2001

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2004