Ziekenhuisopnamen naar herkomstgroepering en diagnose, 1995-2001

3-9-2004 10:00

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2004