Financiële gevolgen van de beëindiging van ongehuwd samenwonen voor man en vrouw

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2004