Financiële gevolgen van de beëindiging van ongehuwd samenwonen voor man en vrouw

3-9-2004 10:00

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2004