Volumestijging in de zorg lastig in te schatten

Artikel uit het tijdschrift Economisch Statistische Berichten: 6-8-2004: p 362-364.