Een verklaring voor het effect van opleiding op de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters

Sociaal-economische Trends, derde kwartaal 2004