Waterschapsfinanciën, 2002-2004  [update 23-7-2004]

Waterschappen verrichten traditioneel belangrijke taken op het gebied van de waterstaatszorg in Nederland. In 2002 hebben de waterschappen aan de uitvoering van waterschapstaken 2096 miljoen euro uitgegeven. Verder hebben zij 801 miljoen euro geïnvesteerd. In het waterkwaliteitsbeheer investeerden zij 289 miljoen euro.