Fondsvorming dierziektebestrijding beïnvloedt resultaat PBO's in 2002

Vanwege de beëindiging van de MKZ-crisis namen in 2002 de beleidsuitgaven van product- en bedrijfschappen met een derde af. De heffingen namen veel minder af in verband met de bijdragen aan het fonds Dierziektebestrijding.