Immigranten op de arbeidsmarkt

Voor het samenwerkingsproject ‘Sociaal-economische dynamiek immigranten’ van het CBS en de Universiteit van Amsterdam is, door koppeling van bestanden met gegevens over niet-Nederlandse immigranten, een longitudinaal databestand gemaakt.
In dit bestand, het immigrantenpanel, zijn – naar jaar van vestiging – sociaal-economische gegevens opgenomen van immigranten, zoals het werken in loondienst, als zelfstandige, de uitkeringsafhankelijkheid en de hoogte van het inkomen.