Post-initieel onderwijs: jaarcijfers en ontwikkeling van de deelname

Sociaal-economische Trends, tweede kwartaal 2004