Het onbenut arbeidsaanbod en hun arbeidsverleden

Sociaal-economische trends, 2e kwartaal 2004