Accounting for goods and for bads: measuring environmental pressure in a national accounts framework

Het proefschrift van Mark de Haan behandelt de beschrijving van milieueconomische interacties in het systeem van nationale rekeningen. Geschetst wordt hoe nationale rekeningendefinities bijdragen tot een consistente en uitputtende registratie van de vervuiling van een economie. Aanvullende analyses maken de invloed van economische groei, efficiencywinsten en economische structuurverschuivingen op de ontwikkeling van de milieuvervuiling in tijd zichtbaar.

Proefschrift

Stellingen behorende bij het proefschrift

Downloads