Eerste uitkomsten contractuele loonkosten (reeks 2000=100)

De contractuele loonkosten omvatten naast het cao-loon inclusief bijzondere beloningen de wettelijke en contractuele werkgeverspremies voor pensioen, vut, werkloosheid, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en sociale fondsen.

Dit is de eerste publicatie over de contractuele loonkosten gebaseerd op de reeks 2000=100. Vanaf mei zal het CBS maandelijks nieuwe uitkomsten over contractuele loonkosten publiceren in de Statline-publicatie cao-lonen (2000=100).

Contractuele loonkosten per uur naar cao-sector (2000=100) 


  Procentuele mutatie ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder
 
   totaal   particuliere   gesubsidieerde   overheid
      bedrijven   sector  
 
   %      
Jaargemiddelden      
         
2001

4,3

4,2

5,1

4,2

2002

4,2

3,8

4,9

5,3

2003

3,4

3,1

3,5

4,6

         
         
Kwartaalcijfers        
         
1e kwartaal 2001

3,9

3,7

4,9

4,0

2e kwartaal 2001

4,4

4,4

4,8

4,3

3e kwartaal 2001

4,4

4,4

5,3

4,1

4e kwartaal 2001

4,5

4,2

5,3

4,4

         
1e kwartaal 2002

4,9

4,6

4,7

5,8

2e kwartaal 2002

4,2

3,8

5,1

5,1

3e kwartaal 2002

4,0

3,5

4,8

5,3

4e kwartaal 2002

4,0

3,6

4,8

4,8

         
1e kwartaal 2003

3,9

3,7

4,5

4,4

2e kwartaal 2003

3,6

3,2

3,7

5,3

3e kwartaal 2003

3,2

2,9

2,9

4,4

4e kwartaal 2003

3,0

2,7

3,1

4,1

         
1e kwartaal 2004*

3,0

2,9

2,3

3,8