Sociaal-economische trends: nieuw tijdschrift over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen

Vandaag verschijnt de eerste aflevering van de nieuwe CBS-kwartaalpublicatie Sociaal-economische trends. Deze publicatie bevat informatieve artikelen over werkgelegenheid, werkloosheid, lonen, sociale zekerheid en inkomen.
In deze eerste aflevering van Sociaal-economische trends wordt onder meer ingegaan op de overgang van studie naar werk van hoger opgeleiden. Het betreft mensen die in de jaren 1997-2000 een hbo of wo diploma hebben behaald. Het blijkt dat een half jaar na het behalen van het diploma ruim de helft van de hoger opgeleiden een baan heeft gevonden. Afgestudeerden met een onderwijsbevoegdheid kwamen het snelst aan de slag.
Ook gediplomeerden in de economie en de techniek lagen goed in de markt en verdienden al gauw relatief hogere salarissen. Tweeënhalf jaar na afstuderen verdienden hoger opgeleiden die na het afstuderen steeds aan het werk zijn geweest ruim 6 procent meer dan loopbaanonderbrekers en degenen die pas later waren gaan werken. Eenmaal aan het werk heeft men grote kans om werkzaam te blijven. Van iedere vijf hoger opgeleiden die een half jaar na het behalen van het diploma een baan hadden, zijn er twee jaar later nog steeds vier aan het werk.
Verder komen in deze Sociaal-economische trends de volgende onderwerpen aan bod:
- Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2003/3
- Jaren van laagconjunctuur sterk voelbaar op de arbeidsmarkt in 2003
- Seizoenpatronen op de arbeidsmarkt
- Aantal moeilijk vervulbare vacatures fors gedaald
- Werktijden van de werkzame beroepsbevolking
- Arbeidsgehandicapten in Nederland
- Incidentele loonontwikkeling van jaarlonen

Downloads