Tienermoeders: recente trends en mogelijke verklaringen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2004