Vorderingen en schulden van decentrale overheden

Met de cijfers over de vorderingen en schulden van de decentrale overheden kan het EMU-saldo van deze overheden worden berekend. Voor 2002 komt dit saldo uit op een tekort van 2,2 miljard euro. Uitgedrukt in procenten van het bruto binnenlands product (bbp) is dit -0,5%.

In een eerdere raming, gebaseerd op de voorlopige opgaven van de decentrale overheden, bedroeg het tekort 0,8 miljard euro (-0,2% van het bbp).

Eerder gepubliceerde gegevens van het EMU-saldo van de overheid worden vooralsnog niet gewijzigd omdat deze aansluiten op de Nationale rekeningen. Herziene ramingen van de Nationale rekeningen over 2002 worden gepubliceerd in juli 2004.

Relevante links