Lagere overheid; balans per overheidslaag, sector overheid, 1998 - 2003

Lagere overheid; balans per overheidslaag, sector overheid, 1998 - 2003

Overheidslaag Perioden Activa Activa totaal (mld euro) Activa Immateriële vaste activa (mld euro) Activa Materiële vaste activa (mld euro) Activa Lease activa (mld euro) Activa Verstrekte langlopende leningen Aan overheden (mld euro) Activa Verstrekte langlopende leningen Aan woningcorporaties (mld euro) Activa Verstrekte langlopende leningen Aan overige instellingen (mld euro) Activa Deelnemingen Eigen dienstonderdeel/andere sector (mld euro) Activa Deelnemingen Privaatrechtelijke ondernemingen (mld euro) Activa Deelnemingen Deelnemingen Cross Border Lease (mld euro) Activa Geactiveerde tekorten (mld euro) Activa Voorraden (mld euro) Activa Rekening Courant Op eigen dienst, andere sector (mld euro) Activa Rekening Courant Op derden, niet financiële instelling (mld euro) Activa Kasgeldleningen (mld euro) Activa Liquide middelen (mld euro) Activa Overige vorderingen (mld euro) Passiva Passiva totaal (mld euro) Passiva Eigen Vermogen Algemene reserve + saldo (mld euro) Passiva Eigen Vermogen Bestemmingsreserve (mld euro) Passiva Voorzieningen (mld euro) Passiva Langlopende schulden o/g (mld euro) Passiva Langlopende schulden Rijk (mld euro) Passiva Leaseverplichtingen (mld euro) Passiva Verplichtingen Cross Border Lease (mld euro) Passiva Rekening courant Bij eigen dienst, andere sector (mld euro) Passiva Rekening courant Bij derden, niet financiële instelling (mld euro) Passiva Rekening courant Bij financiële instellingen (mld euro) Passiva Belegde reserves, eigen bedrijfsmatige (mld euro) Passiva Kasgeldleningen (mld euro) Passiva Overige schulden (mld euro)
Totaal lagere overheid 1998 75,3 1,5 29,0 0,7 0,0 15,0 6,1 1,3 3,8 1,6 0,2 2,7 0,1 0,2 1,4 3,5 8,3 75,3 5,7 13,9 4,3 35,4 0,4 0,4 1,6 0,0 0,2 1,6 0,6 1,9 9,8
Totaal lagere overheid 1999 78,0 1,5 30,0 0,8 0,0 14,1 6,6 3,4 1,7 1,9 0,2 3,1 0,1 0,2 1,5 4,0 8,8 78,0 6,1 15,6 5,3 33,9 0,4 0,4 1,9 0,1 0,2 1,6 0,6 2,1 10,5
Totaal lagere overheid 2000 82,2 1,5 31,2 0,9 0,0 13,2 7,9 3,5 1,8 2,1 0,2 4,2 0,0 0,3 1,9 4,7 8,7 82,2 7,9 18,9 5,8 32,7 0,6 0,5 2,1 0,1 0,1 1,3 0,7 1,2 10,9
Totaal lagere overheid 2001 84,5 1,6 32,8 0,9 0,1 12,3 7,3 3,7 1,9 2,2 0,2 5,6 0,0 0,3 1,3 4,8 9,6 84,5 7,9 21,1 5,6 32,1 0,4 0,4 2,2 0,3 0,2 1,2 0,6 1,2 11,7
Totaal lagere overheid 2002 87,0 1,7 34,9 0,9 0,0 11,2 7,3 3,7 1,9 1,9 0,3 7,2 0,0 0,4 0,8 4,4 10,4 87,0 7,7 22,5 6,1 31,9 0,5 0,5 1,9 0,2 0,2 1,6 0,9 1,7 11,7
Totaal lagere overheid 2003 89,5 1,7 36,6 0,9 0,0 9,7 6,8 3,6 1,9 1,7 0,2 8,6 0,1 0,3 0,6 5,6 11,0 89,5 8,0 23,5 7,6 32,2 0,5 0,5 1,7 0,1 0,4 1,8 0,9 1,5 11,3
Gemeenten 1998 60,9 1,1 23,0 - - 15,0 5,3 1,2 3,3 - 0,2 2,6 0,1 0,1 1,0 2,0 6,1 60,9 4,6 11,7 3,1 30,9 0,4 - - 0,0 0,1 1,2 0,6 1,4 7,3
Gemeenten 1999 62,2 1,1 24,0 - - 14,1 5,6 3,3 1,2 - 0,2 3,0 0,1 0,1 0,8 2,1 6,5 62,2 4,9 13,2 3,6 29,5 0,4 - - 0,1 0,1 1,1 0,6 1,3 7,9
Gemeenten 2000 65,1 1,0 25,1 - - 13,2 6,5 3,5 1,3 - 0,2 4,1 0,0 0,2 1,3 2,4 6,2 65,1 6,3 16,0 4,0 28,0 0,6 - - 0,1 0,1 1,0 0,7 0,7 8,2
Gemeenten 2001 67,6 1,0 26,5 - - 12,3 6,3 3,7 1,3 - 0,2 5,5 0,0 0,2 0,9 2,2 7,5 67,6 6,3 17,6 4,3 27,4 0,4 - - 0,3 0,1 0,9 0,6 1,0 9,2
Gemeenten 2002 69,8 1,1 28,3 - - 11,2 6,2 3,7 1,2 - 0,3 7,2 0,0 0,2 0,5 2,0 7,9 69,8 6,0 18,7 4,8 27,3 0,5 - - 0,2 0,1 1,3 0,8 1,7 8,9
Gemeenten 2003 71,8 1,0 30,0 - 0,0 9,7 5,5 3,6 1,2 - 0,1 8,6 0,0 0,1 0,3 3,0 8,6 71,8 5,9 19,5 6,2 27,5 0,5 - - 0,1 0,2 1,5 0,8 1,4 8,5
Provincies 1998 4,0 0,3 1,6 - - - 0,4 0,1 0,2 - - 0,0 - 0,0 0,4 0,7 0,3 4,0 0,6 1,2 0,1 0,8 - - - - 0,1 0,0 0,0 0,3 0,7
Provincies 1999 5,0 0,3 1,6 - - - 0,5 0,0 0,2 - - 0,0 - 0,0 0,7 1,0 0,6 5,0 0,8 1,3 0,5 0,8 - - - - 0,1 0,0 0,0 0,7 0,9
Provincies 2000 5,4 0,4 1,5 - - - 0,9 0,0 0,2 - - 0,0 - 0,0 0,6 1,2 0,5 5,4 1,2 1,4 0,6 0,9 - - - - 0,0 - 0,0 0,3 0,9
Provincies 2001 5,1 0,4 1,6 - - - 0,7 0,0 0,2 - - 0,0 - 0,0 0,4 1,3 0,6 5,1 1,1 1,8 0,4 0,7 - - - - 0,1 - 0,0 0,1 0,9
Provincies 2002 5,2 0,5 1,6 - - - 0,9 0,0 0,2 - - 0,0 - 0,0 0,3 1,0 0,7 5,2 1,1 2,0 0,4 0,6 - - - - 0,1 0,0 0,1 0,0 1,0
Provincies 2003 5,7 0,6 1,6 - 0,0 0,0 1,1 0,0 0,3 - - 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 0,7 5,7 1,4 2,2 0,3 0,5 - - - 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1,0
Waterschappen 1998 6,5 0,1 3,3 0,7 0,0 - 0,0 - 0,2 1,6 - 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,5 6,5 0,3 0,5 0,3 2,8 - 0,4 1,6 - 0,0 0,2 - - 0,4
Waterschappen 1999 6,9 0,1 3,4 0,8 0,0 - 0,0 - 0,2 1,9 - 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,4 6,9 0,3 0,5 0,4 2,8 - 0,4 1,9 - 0,0 0,3 - 0,0 0,4
Waterschappen 2000 7,5 0,1 3,6 0,9 0,0 - 0,0 - 0,2 2,1 - 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,5 7,5 0,3 0,5 0,4 3,1 - 0,5 2,1 - - 0,2 - 0,0 0,5
Waterschappen 2001 7,6 0,1 3,8 0,9 0,0 - 0,0 - 0,2 2,2 - 0,0 - - 0,0 0,1 0,4 7,6 0,3 0,6 0,3 3,2 - 0,4 2,2 - 0,0 0,2 - 0,0 0,4
Waterschappen 2002 7,6 0,1 3,9 0,9 0,0 - 0,0 - 0,2 1,9 - 0,0 - 0,0 - 0,1 0,4 7,6 0,3 0,6 0,3 3,3 - 0,5 1,9 - 0,0 0,2 - 0,0 0,4
Waterschappen 2003 7,6 0,1 4,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,7 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 7,6 0,3 0,6 0,3 3,5 - 0,5 1,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5
Gemeenschappelijke Regelingen 1998 3,9 0,0 1,1 - 0,0 - 0,3 - 0,1 - 0,0 0,2 - 0,1 0,0 0,7 1,4 3,9 0,2 0,5 0,7 0,9 - - - - 0,0 0,2 - 0,1 1,4
Gemeenschappelijke Regelingen 1999 3,9 0,0 1,0 - 0,0 0,0 0,5 - 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,8 1,3 3,9 0,2 0,7 0,8 0,8 - - - - 0,0 0,1 - 0,1 1,2
Gemeenschappelijke Regelingen 2000 4,3 0,0 1,0 - - 0,0 0,5 - 0,1 - 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1,0 1,4 4,3 0,2 1,0 0,9 0,7 0,0 - - 0,0 0,0 0,1 - 0,1 1,3
Gemeenschappelijke Regelingen 2001 4,1 0,0 0,9 - 0,0 - 0,2 0,0 0,2 - 0,0 0,1 - 0,1 0,0 1,3 1,1 4,1 0,2 1,2 0,6 0,7 - - - - 0,0 0,1 0,0 0,1 1,2
Gemeenschappelijke Regelingen 2002 4,3 0,0 1,0 - 0,0 - 0,2 - 0,2 - 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,3 1,4 4,3 0,2 1,3 0,6 0,7 - - - - 0,0 0,1 - 0,0 1,4
Gemeenschappelijke Regelingen 2003 4,4 0,0 1,0 - 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 1,3 1,3 4,4 0,3 1,3 0,7 0,7 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar vanaf: 1998
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Activa
Activa totaal
Immateriële vaste activa
Onder immateriële vast activa worden begrepen:
· kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en disagio;
· kosten van onderzoek en ontwikkeling
· bijdragen in activa in eigendom van derden;
· overige immateriële vaste activa.
Materiële vaste activa
Onder materiële vaste activa zijn opgenomen:
· gronden en terreinen;
· woonruimten;
· bedrijfsgebouwen;
· grond-, weg- en waterbouwkundige werken;
· vervoermiddelen;
· machines, apparaten en installaties;
· overige materiële vaste activa.
Lease activa
Overheidsinstellingen activeren objecten op hun balansen doordat zij een
lease-constructie zijn aangegaan met een derde particuliere instelling.
De particuliere instelling heeft als enige activiteit het bouwen en
vervolgens verhuren van het onroerend goed aan de overheidsinstelling.
Zij verhuurt het object als juridisch eigenaar en verleent een koopoptie,
welke na een periode van tien jaar kan worden uitgeoefend. Achtergrond
van deze huurcontracten is de besparing van BTW. De overname na tien jaar
geschiedt tegen de oorspronkelijke kosten echter wel exclusief de door
de particuliere instelling verrekende BTW. Overheidsinstellingen zijn
niet BTW-plichtig. Daardoor kunnen ze de BTW die zij in rekening gebracht
krijgen niet terugvorderen bij de fiscus. Een BTW verrekening is wel
mogelijk als de investering door een particuliere instelling wordt
gepleegd.
Verstrekte langlopende leningen
Verstrekte langlopende leningen vormen onderdeel van de financiële vaste
activa. Het gaat om kredieten met een looptijd van 2 jaar of langer die
door de gemeente worden verstrekt.
Aan overheden
Aan woningcorporaties
Aan overige instellingen
Deelnemingen
Van een deelneming is sprake als de gemeente aan een derde-rechtspersoon
een kapitaalverschaffing heeft gedaan en daarop een aanspraak heeft.
Eigen dienstonderdeel/andere sector
Privaatrechtelijke ondernemingen
Deelnemingen Cross Border Lease
Bij een Cross Border Lease zijn overeenkomsten gesloten met buitenlandse
partijen, waarbij alleen de gebruiksrechten van de installaties worden
verhuurd aan de buitenlandse tegenpartij (lessor) die deze activa op zijn
beurt weer terug huurt aan de oorspronkelijke eigenaar (lessee). Het
eigendom wordt hierbij niet overgedragen. Zowel de juridische als het
economische eigendom blijven behouden aan de oorspronkelijke eigenaar
(lessee). Door verschillen in fiscale wetgeving kan met behulp van deze
constructie voor beide partijen voordeel worden behaald.
Geactiveerde tekorten
Exploitatietekorten van het afgelopen boekjaar (of voorgaande boekjaren)
die door de gemeente worden geactiveerd.
Voorraden
Onder de tot de vlottende activa behorende voorraden zijn opgenomen:
· grond- en hulpstoffen;
· onderhanden werk;
· gereed product en handelsgoederen;
· vooruitbetalingen op voorraden.
Rekening Courant
Rekening courant kredieten komen tot stand door het sluiten van een
eenzijdige of wederzijdse overeenkomst voor onbepaalde tijd. Vorderingen
van een gemeente in rekening courant komen voor aan de actiefzijde van de
balans.
Op eigen dienst, andere sector
Op derden, niet financiële instelling
Kasgeldleningen
Kasgeldleningen zijn leningen die binnen een of twee jaar volgens een
aflossingsschema of ineens worden afgelost. De door de gemeente
verstrekte kasgeldleningen behoren tot de activa.
Liquide middelen
Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas-, bank- en girosaldi en
termijndeposito's.
Overige vorderingen
Hieronder zijn opgenomen de transitorische vorderingen en de overige
kortlopende vorderingen.
Passiva
Passiva totaal
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen wordt gevormd door de som van de algemene en
bestemmingreserves tezamen met het saldo van de rekening van baten en
lasten.
Algemene reserve + saldo
Reserves worden onderscheiden in algemene reserves en
bestemmingsreserves. Een reserve wordt aangemerkt als bestemmingsreserve
zodra de politiek hieraan een bepaalde bestemming geeft of wanneer een
reserve gebonden is door gestelde voorwaarden van de geldgever (legaat,
subsidie, investeringsbijdrage). De overige reserves vormen tezamen de
algemene reserve.
Bestemmingsreserve
Voorzieningen
Voorzieningen zijn passiefposten in de balans die tot uitdrukking brengen:
· een schatting van voorzienbare lasten in verband met risico's en
verplichtingen;
· waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum
min of meer onzeker zijn;
· die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan de
balansdatum;
· waarvan de omvang wel redelijkerwijs is te schatten.
Langlopende schulden o/g
Tot deze rubriek behoren de onderhandse en obligatieleningen die worden
aangegaan voor een looptijd van twee jaar of langer.
Langlopende schulden Rijk
Leaseverplichtingen
Verplichtingen die zijn ontstaan door aangegane lease constructies (zie
toelichting bij actiefpost).
Verplichtingen Cross Border Lease
Verplichtingen ontstaan door het aangaan van cross border lease
constructie. Bij een Cross Border Lease zijn overeenkomsten gesloten met
buitenlandse partijen, waarbij alleen de gebruiksrechten van de
installaties worden verhuurd aan de buitenlandse tegenpartij (lessor) die
deze activa op zijn beurt weer terug huurt aan de oorspronkelijke eigenaar
(lessee). Het eigendom wordt hierbij niet overgedragen. Zowel de
juridische als het economische eigendom blijven behouden aan de
oorspronkelijke eigenaar(lessee). Door verschillen in fiscale wetgeving
kan met behulp van deze constructie voor beide partijen voordeel worden
behaald.
Rekening courant
Rekening courant kredieten komen tot stand door het sluiten van een
eenzijdige of wederzijdse overeenkomst voor onbepaalde tijd. Aan de
passiefzijde van de gemeentebalans vindt men de door gemeenten opgenomen
bedragen in rekening courant.
Bij eigen dienst, andere sector
Bij derden, niet financiële instelling
Bij financiële instellingen
Belegde reserves, eigen bedrijfsmatige
Kasgeldleningen
Kasgeldleningen zijn leningen die binnen een of twee jaar volgens een
aflossingsschema of ineens worden afgelost. De door de gemeente opgenomen
kasgeldleningen zijn te vinden onder de passiva.
Overige schulden
Hieronder zijn opgenomen de transitorische schulden en de overige
kortlopende schulden.