Lagere overheid; balans per overheidslaag, sector overheid, 1998 - 2003


Gegevens beschikbaar vanaf: 1998
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Lagere overheid; balans per overheidslaag, sector overheid, 1998 - 2003

Overheidslaag Perioden ActivaActiva totaal (mld euro) ActivaImmateriële vaste activa (mld euro) ActivaMateriële vaste activa (mld euro) ActivaLease activa (mld euro) ActivaVerstrekte langlopende leningenAan overheden (mld euro) ActivaVerstrekte langlopende leningenAan woningcorporaties (mld euro) ActivaVerstrekte langlopende leningenAan overige instellingen (mld euro) ActivaDeelnemingenEigen dienstonderdeel/andere sector (mld euro) ActivaDeelnemingenPrivaatrechtelijke ondernemingen (mld euro) ActivaDeelnemingenDeelnemingen Cross Border Lease (mld euro) ActivaGeactiveerde tekorten (mld euro) ActivaVoorraden (mld euro) ActivaRekening CourantOp eigen dienst, andere sector (mld euro) ActivaRekening CourantOp derden, niet financiële instelling (mld euro) ActivaKasgeldleningen (mld euro) ActivaLiquide middelen (mld euro) ActivaOverige vorderingen (mld euro) PassivaPassiva totaal (mld euro) PassivaEigen VermogenAlgemene reserve + saldo (mld euro) PassivaEigen VermogenBestemmingsreserve (mld euro) PassivaVoorzieningen (mld euro) PassivaLanglopende schulden o/g (mld euro) PassivaLanglopende schulden Rijk (mld euro) PassivaLeaseverplichtingen (mld euro) PassivaVerplichtingen Cross Border Lease (mld euro) PassivaRekening courantBij eigen dienst, andere sector (mld euro) PassivaRekening courantBij derden, niet financiële instelling (mld euro) PassivaRekening courantBij financiële instellingen (mld euro) PassivaBelegde reserves, eigen bedrijfsmatige (mld euro) PassivaKasgeldleningen (mld euro) PassivaOverige schulden (mld euro)
Totaal lagere overheid 1998 75,3 1,5 29,0 0,7 0,0 15,0 6,1 1,3 3,8 1,6 0,2 2,7 0,1 0,2 1,4 3,5 8,3 75,3 5,7 13,9 4,3 35,4 0,4 0,4 1,6 0,0 0,2 1,6 0,6 1,9 9,8
Totaal lagere overheid 1999 78,0 1,5 30,0 0,8 0,0 14,1 6,6 3,4 1,7 1,9 0,2 3,1 0,1 0,2 1,5 4,0 8,8 78,0 6,1 15,6 5,3 33,9 0,4 0,4 1,9 0,1 0,2 1,6 0,6 2,1 10,5
Totaal lagere overheid 2000 82,2 1,5 31,2 0,9 0,0 13,2 7,9 3,5 1,8 2,1 0,2 4,2 0,0 0,3 1,9 4,7 8,7 82,2 7,9 18,9 5,8 32,7 0,6 0,5 2,1 0,1 0,1 1,3 0,7 1,2 10,9
Totaal lagere overheid 2001 84,5 1,6 32,8 0,9 0,1 12,3 7,3 3,7 1,9 2,2 0,2 5,6 0,0 0,3 1,3 4,8 9,6 84,5 7,9 21,1 5,6 32,1 0,4 0,4 2,2 0,3 0,2 1,2 0,6 1,2 11,7
Totaal lagere overheid 2002 87,0 1,7 34,9 0,9 0,0 11,2 7,3 3,7 1,9 1,9 0,3 7,2 0,0 0,4 0,8 4,4 10,4 87,0 7,7 22,5 6,1 31,9 0,5 0,5 1,9 0,2 0,2 1,6 0,9 1,7 11,7
Totaal lagere overheid 2003 89,5 1,7 36,6 0,9 0,0 9,7 6,8 3,6 1,9 1,7 0,2 8,6 0,1 0,3 0,6 5,6 11,0 89,5 8,0 23,5 7,6 32,2 0,5 0,5 1,7 0,1 0,4 1,8 0,9 1,5 11,3
Gemeenten 1998 60,9 1,1 23,0 - - 15,0 5,3 1,2 3,3 - 0,2 2,6 0,1 0,1 1,0 2,0 6,1 60,9 4,6 11,7 3,1 30,9 0,4 - - 0,0 0,1 1,2 0,6 1,4 7,3
Gemeenten 1999 62,2 1,1 24,0 - - 14,1 5,6 3,3 1,2 - 0,2 3,0 0,1 0,1 0,8 2,1 6,5 62,2 4,9 13,2 3,6 29,5 0,4 - - 0,1 0,1 1,1 0,6 1,3 7,9
Gemeenten 2000 65,1 1,0 25,1 - - 13,2 6,5 3,5 1,3 - 0,2 4,1 0,0 0,2 1,3 2,4 6,2 65,1 6,3 16,0 4,0 28,0 0,6 - - 0,1 0,1 1,0 0,7 0,7 8,2
Gemeenten 2001 67,6 1,0 26,5 - - 12,3 6,3 3,7 1,3 - 0,2 5,5 0,0 0,2 0,9 2,2 7,5 67,6 6,3 17,6 4,3 27,4 0,4 - - 0,3 0,1 0,9 0,6 1,0 9,2
Gemeenten 2002 69,8 1,1 28,3 - - 11,2 6,2 3,7 1,2 - 0,3 7,2 0,0 0,2 0,5 2,0 7,9 69,8 6,0 18,7 4,8 27,3 0,5 - - 0,2 0,1 1,3 0,8 1,7 8,9
Gemeenten 2003 71,8 1,0 30,0 - 0,0 9,7 5,5 3,6 1,2 - 0,1 8,6 0,0 0,1 0,3 3,0 8,6 71,8 5,9 19,5 6,2 27,5 0,5 - - 0,1 0,2 1,5 0,8 1,4 8,5
Provincies 1998 4,0 0,3 1,6 - - - 0,4 0,1 0,2 - - 0,0 - 0,0 0,4 0,7 0,3 4,0 0,6 1,2 0,1 0,8 - - - - 0,1 0,0 0,0 0,3 0,7
Provincies 1999 5,0 0,3 1,6 - - - 0,5 0,0 0,2 - - 0,0 - 0,0 0,7 1,0 0,6 5,0 0,8 1,3 0,5 0,8 - - - - 0,1 0,0 0,0 0,7 0,9
Provincies 2000 5,4 0,4 1,5 - - - 0,9 0,0 0,2 - - 0,0 - 0,0 0,6 1,2 0,5 5,4 1,2 1,4 0,6 0,9 - - - - 0,0 - 0,0 0,3 0,9
Provincies 2001 5,1 0,4 1,6 - - - 0,7 0,0 0,2 - - 0,0 - 0,0 0,4 1,3 0,6 5,1 1,1 1,8 0,4 0,7 - - - - 0,1 - 0,0 0,1 0,9
Provincies 2002 5,2 0,5 1,6 - - - 0,9 0,0 0,2 - - 0,0 - 0,0 0,3 1,0 0,7 5,2 1,1 2,0 0,4 0,6 - - - - 0,1 0,0 0,1 0,0 1,0
Provincies 2003 5,7 0,6 1,6 - 0,0 0,0 1,1 0,0 0,3 - - 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 0,7 5,7 1,4 2,2 0,3 0,5 - - - 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1,0
Waterschappen 1998 6,5 0,1 3,3 0,7 0,0 - 0,0 - 0,2 1,6 - 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,5 6,5 0,3 0,5 0,3 2,8 - 0,4 1,6 - 0,0 0,2 - - 0,4
Waterschappen 1999 6,9 0,1 3,4 0,8 0,0 - 0,0 - 0,2 1,9 - 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,4 6,9 0,3 0,5 0,4 2,8 - 0,4 1,9 - 0,0 0,3 - 0,0 0,4
Waterschappen 2000 7,5 0,1 3,6 0,9 0,0 - 0,0 - 0,2 2,1 - 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,5 7,5 0,3 0,5 0,4 3,1 - 0,5 2,1 - - 0,2 - 0,0 0,5
Waterschappen 2001 7,6 0,1 3,8 0,9 0,0 - 0,0 - 0,2 2,2 - 0,0 - - 0,0 0,1 0,4 7,6 0,3 0,6 0,3 3,2 - 0,4 2,2 - 0,0 0,2 - 0,0 0,4
Waterschappen 2002 7,6 0,1 3,9 0,9 0,0 - 0,0 - 0,2 1,9 - 0,0 - 0,0 - 0,1 0,4 7,6 0,3 0,6 0,3 3,3 - 0,5 1,9 - 0,0 0,2 - 0,0 0,4
Waterschappen 2003 7,6 0,1 4,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,7 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 7,6 0,3 0,6 0,3 3,5 - 0,5 1,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5
Gemeenschappelijke Regelingen 1998 3,9 0,0 1,1 - 0,0 - 0,3 - 0,1 - 0,0 0,2 - 0,1 0,0 0,7 1,4 3,9 0,2 0,5 0,7 0,9 - - - - 0,0 0,2 - 0,1 1,4
Gemeenschappelijke Regelingen 1999 3,9 0,0 1,0 - 0,0 0,0 0,5 - 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,8 1,3 3,9 0,2 0,7 0,8 0,8 - - - - 0,0 0,1 - 0,1 1,2
Gemeenschappelijke Regelingen 2000 4,3 0,0 1,0 - - 0,0 0,5 - 0,1 - 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1,0 1,4 4,3 0,2 1,0 0,9 0,7 0,0 - - 0,0 0,0 0,1 - 0,1 1,3
Gemeenschappelijke Regelingen 2001 4,1 0,0 0,9 - 0,0 - 0,2 0,0 0,2 - 0,0 0,1 - 0,1 0,0 1,3 1,1 4,1 0,2 1,2 0,6 0,7 - - - - 0,0 0,1 0,0 0,1 1,2
Gemeenschappelijke Regelingen 2002 4,3 0,0 1,0 - 0,0 - 0,2 - 0,2 - 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,3 1,4 4,3 0,2 1,3 0,6 0,7 - - - - 0,0 0,1 - 0,0 1,4
Gemeenschappelijke Regelingen 2003 4,4 0,0 1,0 - 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 1,3 1,3 4,4 0,3 1,3 0,7 0,7 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens