De BTW-verhoging van januari 2001

In januari 2001 werd het algemene BTW-tarief verhoogd van 17,5 naar 19 procent. Het verlaagde tarief van 6 procent bleef ongewijzigd. Over een aantal artikelen wordt geen BTW geheven.
De precieze gevolgen van de BTW-verhoging voor elke prijs van elk artikel kunnen niet worden aangegeven. Van een deel van de artikelen is de prijs misschien niet aangepast, en heeft de winkelier de BTW-verhoging voor eigen rekening genomen. In andere gevallen was de verhoging van de BTW misschien aanleiding om ook andere kostenverhogingen door te berekenen of om de winstmarge te verhogen door de prijs iets meer aan te passen naar een hogere psychologische prijs. Ook kan de aanpassing van de prijs aan het hogere BTW-tarief op een ander tijdstip dan 1 januari 2001 hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld na de uitverkoop. In dat opzicht is er geen verschil met de mogelijke effecten van de introductie van de euro als betaalmiddel in 2002.
Wel kan worden uitgerekend wat de prijs exclusief BTW zou zijn en hoe het prijsverloop daarvan zou zijn geweest. Het BTW-effect is berekend door de prijs van de artikelen waarvan de BTW is verhoogd in 2001 te vermenigvuldigen met 117,5/119 en die prijzen te vergelijken met de prijzen in 2000.

De inflatie liep tussen januari 2001 en februari 2001 op van 4,2 naar 4,5 procent. Dit kan deels veroorzaakt zijn door aanpassingen achteraf aan het verhoogde BTW-tarief. Deze vertraagde aanpassingen kunnen in januari 2002 nog bijdragen aan de inflatie