Regionale vestigingspatronen van immigranten, 1988-2002

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2003