Echtscheidingskansen van allochtonen: huwelijkscohorten 1991-2000

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2003