Echtscheidingskansen van allochtonen: huwelijkscohorten 1991-2000

1-12-2003 09:00

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2003