Lawaai en stank in de provincie

Het artikel gaat in op de lawaai- en stankoverlast zoals die door de Nederlandse bevolking is ervaren in 2001 en 2002. Het accent ligt daarbij op verschillen tussen provincies. De doelstellingen van de overheid zijn ook opgenomen.