Banen van jongeren

Eind 2001 werd er in Nederland in ruim 850 duizend banen gewerkt door jongeren van 15 tot 23 jaar. Dit rapport beschrijft deze banen, hun arbeidsduur en beloning, al dan niet in samenloop met voltijdonderwijs of een uitkering. Tevens worden de banen van jongeren uitgesplitst naar bedrijfstak en cao-sector.