Schatting aantal niet-westerse allochtonen in afgelopen dertig jaar

15-9-2003 10:00

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2003