Schatting aantal niet-westerse allochtonen in afgelopen dertig jaar

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2003