Demografische levensloop van jongeren na het uit huis gaan

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2003