Demografische levensloop van jongeren na het uit huis gaan

15-9-2003 10:00

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2003