Huishoudensprognose 2002-2050: ontwikkelingen naar huishoudenspositie

13-6-2003 10:00

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2003