Huishoudensprognose 2002-2050: ontwikkelingen naar huishoudenspositie

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2003