De sociale werkvoorziening in 2000

Margot de Bontridder - de Steur (december 2002)In dit artikel wordt een beeld geschetst van de economische ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de sociale werkvoorziening in 2000. Daarbij worden de ontwikkelingen binnen de werkvoorziening en die binnen de industrie (exclusief de sociale werkvoorziening) zoveel mogelijk aan elkaar gerelateerd.

Downloads