Gebruik van scannerdata van supermarkten in de consumentenprijsindex

Bij de samenstelling van de consumentenprijsindex (CPI) voor juni 2002 maakt het CBS voor het eerst grootschalig gebruik van scannerdata van supermarkten. Het gebruik van scannerdata levert het CBS niet alleen efficiencywinst op, het leidt ook tot een kwaliteitsverbetering, omdat het aantal waargenomen prijzen een veelvoud is van voorheen. In dit rapport wordt beschreven op welke wijze de scannerdata worden gebruikt.