Pilotonderzoek voor een prijsindexstatistiek voor ingenieursdiensten

Het CBS start met de publicatie van experimentele prijsindexcijfers voor diensten van ingenieurs. Deze eerste publicatie betreft een reeks die berust op gerealiseerde uurtarieven op jaarbasis. Daarnaast wordt een prijsindex op jaarbasis van standaarduurtarieven gepubliceerd.