Van plan tot woning

Tussen de ontvangst van de opdracht voor het maken van een ontwerp voor een woning door de architect en het verlenen van de bouwvergunning verstrijken gemiddeld vijf kwartalen. Nadat de bouwvergunning is verleend, duurt het meestal nog geen kwartaal voordat de aannemer met de bouw start. De bouwwerkzaamheden duren dan nog een jaar. Het aantal gereedgekomen woningen per jaar is de laatste decennia afgenomen tot rond de 90 duizend in de jaren negentig. Begin jaren zeventig werden nog ruim 140 duizend woningen per jaar gebouwd.

Downloads