Toenemende vraag naar koopwoningen

De prijzen van bestaande woningen stegen in 1999 ten opzichte van het voorgaande jaar aanzienlijk. Er is ook steeds meer vraag naar koopwoningen. De vraag naar en de prijs van koopwoningen wordt beïnvloed door hypotheekrente, koopkrachtontwikkeling, hypotheeknormen, nieuwe hypotheekvormen, huurprijsontwikkeling, economische vooruitzichten en aantal huishoudens in relatie tot de woningvoorraad. Genoeg ingrediënten voor een hoge huizenprijs.