Innovatie en provincie

Hans Langenberg (maart 2000)De mate waarin bedrijven in een provincie succesvol innoveren wordt afgemeten aan drie factoren: de innovatiegraad, het omzetaandeel behaald uit geïnnoveerde producten en de groeivoorsprong van innovatieve bedrijven. Per provincie bekeken, blijkt dat het beeld niet eenduidig is. Zo heeft Zeeland relatief het kleinste aantal innovatieve bedrijven, maar realiseren deze wel de hoogste omzetgroei. Een overzicht van de innovativiteit van het midden- en kleinbedrijf.

Downloads