Investeringsverwachtingen industrie 1999 en 2000

André Meurink (februari 2000)In december 1999 is het meest recente najaarsonderzoek naar de investeringsverwachtingen van industriële ondernemers door het CBS afgesloten. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat het investeringsniveau in 1999 naar verwachting 1% lager uitkomt dan in 1998. Vervolgens zullen de investeringen in 2000 toenemen met 5%. Hiermee bereikt de industrie een investeringsbedrag van bijna 18 miljard gulden. Als alle plannen gerealiseerd worden, zou dit betekenen dat in 2000 het recordniveau van 1997 op zijn minst geëvenaard wordt.Andere uitkomsten van het najaarsonderzoek gaan over motieven voor de investeringen en factoren die van invloed zijn geweest op de hoogte van de investeringsbedragen. Uit de resultaten blijkt dat in 1999 de motieven ‘vervanging’ en ‘uitbreiding’ een patroon laten zien dat in een conjunctureel daljaar optreedt. In 2000 tonen deze motieven daarentegen het patroon van een piekjaar. De ondernemers zien vooral in 2000 ‘de vraag naar hun producten’ en ‘de technische ontwikkeling’ als stimulerende factoren.