585 biologische landbouwbedrijven erbij sinds 2015

Biologische veehouder met koeien..
© ANP / Ton Borsboom
Het areaal biologische landbouwgrond is in 2022 vergeleken met een jaar eerder gegroeid met 3,6 procent naar iets meer dan 80 duizend hectare. Ten opzichte van zeven jaar eerder is dat 59,0 procent meer. Het aantal biologische landbouwbedrijven nam tegelijkertijd met 42,8 procent (585 bedrijven) toe. Deze waren biologisch gecertificeerd, of deels of geheel in omschakeling naar biologische landbouw. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Landbouwbedrijven, biologisch en in omschakeling
CategorieBiologisch gecertificeerdBiologisch gecertificeerd en deels in omschakelingIn omschakeling, niet gecertificeerd (nieuwkomer)
2015106523368
20161097219125
20171156294157
20181269337102
20191343355111
2020138535784
2021143836679
2022*147438097
* voorlopige cijfers

Biologische landbouw is een methode die afwijkt van de gangbare landbouw. Zo gebruikt de boer bij de teelt van biologische gewassen geen kunstmest en zijn niet alle gewasbeschermingsmiddelen toegestaan. Ook voor dieren gelden in de biologische landbouw specifieke regels, zoals meer ruimte per dier. Een boer die zijn producten als biologisch wil verkopen moet hiervoor gecertificeerd zijn.

Aandeel biologische landbouw in Nederland

In 2022 telde het Nederlandse landbouwareaal in totaal 1,8 miljoen hectare. Van het landbouwareaal was 4,4 procent biologisch gecertificeerd of in omschakeling naar biologisch. In 2015 was dat 2,7 procent.

Van de Nederlandse landbouwbedrijven was 3,8 procent (1 951 bedrijven) biologisch. Zeven jaar geleden was dat 2,1 procent (1 366 bedrijven).

Aandeel bedrijven in omschakeling

In 2022 was 24,4 procent van de biologisch werkende landbouwbedrijven in omschakeling (477 bedrijven). Omschakeling kent twee varianten. De eerste variant betreft bedrijven die van gangbare landbouw in omschakeling zijn naar de biologische gecertificeerde werkwijze. Dit zijn nieuwkomers binnen de biologische landbouw. De tweede variant zijn bedrijven die al biologisch zijn gecertificeerd maar bijvoorbeeld grond of dieren hebben die nog niet zijn gecertificeerd.

Van de 477 bedrijven in omschakeling was 20,0 procent (97) in 2022 een nieuwkomer. De overige bedrijven in omschakeling waren al gecertificeerd. Van de totale landbouwgrond die biologisch gecertificeerd en in omschakeling is, ligt het aandeel in omschakeling jaarlijks rond de 7,0 procent met uitschieters van 10,0 procent in 2016 en 2017.

Tussen een derde deel tot de helft van de landbouwgrond in omschakeling was sinds 2015 in handen van nieuwkomers, het overige deel was van al gecertificeerde bedrijven.

Landbouwbedrijven in omschakeling naar biologische bedrijfsvoering¹⁾
CategorieTotaal (%)Biologisch gecertifceerd (%)Niet gecertificeerd (nieuwkomer) (%)
201522,017,15,0
201623,915,28,7
201728,118,39,8
201825,719,76,0
201925,819,66,1
202024,219,64,6
202123,619,44,2
2022*24,419,55,0
* voorlopige cijfers ¹⁾ Als aandeel van totaal biologische bedrijven

Grond bij landbouwbedrijven in omschakeling naar biologische bedrijfsvoering
JaartalBiologisch gecertificeerd (%)Niet gecertificeerd (nieuwkomer) (%)
201555,644,4
201645,454,6
201751,448,6
201865,634,4
201966,233,8
202068,231,8
202168,431,6
2022*62,937,1
* voorlopige cijfers

Melkveebedrijven schakelen vaakst om naar biologisch

Ruim een kwart van alle biologische landbouwbedrijven was in 2022, net als zeven jaar eerder, een melkveebedrijf. Nog eens ruim een kwart was een akkerbouw- of tuinbouwbedrijf. Ook bij de bedrijven in omschakeling die nieuwkomer zijn was het melkveebedrijf de grootste categorie, namelijk 29,9 procent. Van deze nieuwkomers was 23,7 procent een akkerbouwbedrijf en 12,4 procent een tuinbouwbedrijf.

Biologisch Nederland in biologische EU

Het areaal biologische landbouw van de Europese Unie is in 2020 vergeleken met 2015 met 39 procent gestegen tot ruim 17,7 miljoen hectare. Het grootste deel van het Europese biologisch landbouwareaal lag in Frankrijk (17,1 procent). Ongeveer een half procent van het Europese biologische landbouwareaal lag in Nederland.

Binnen de Europese Unie heeft Oostenrijk het grootste aandeel biologische landbouwgrond van de eigen totale landbouwgrond (25,4 procent). Het Europese gemiddelde lag op 9,1 procent.

Aandeel biologische landbouwgrond in EU, 2020
LandAandeel (%)
Oostenrijk25,4
Estland22,4
Zweden20,3
Italië16,0
Tsjechië15,3
Letland14,8
Finland13,9
Slowakije11,7
Denemarken11,5
Slovenië10,8
Griekenland10,1
Spanje10,0
Duitsland9,6
EU-279,1
Frankrijk8,7
Portugal8,1
Litouwen 8,0
Kroatië7,2
België7,2
Hongarije6,0
Luxemburg4,6
Cyprus4,4
Nederland3,9
Roemenië3,5
Polen3,5
Bulgarije2,3
Ierland1,7
Malta0,6
Bron: CBS, Eurostat