Landbouwbedrijven in omschakeling

Bedrijven die biologisch willen produceren zijn verplicht om een bepaalde periode volgens de normen van de biologische landbouw te werken, zonder dat zij hun producten als biologisch mogen verhandelen. Deze bedrijven worden aangeduid als ‘bedrijven in omschakeling’. De duur van dit traject is afhankelijk van de activiteit(en) van het bedrijf en duurt tussen de 6 weken en 3 jaar. De monitoring van het omschakeltraject en de uitgifte van het certificaat doet Stichting Skal Biocontrole. Pas als het bedrijf is gecertificeerd, kunnen producten als biologisch worden verkocht.
Producten van de biologische landbouw die zijn gecertificeerd hebben recht op het biologisch Europees keurmerk, ook wel bekend als “het groene blaadje”. Het gebruik van het biologische Europese keurmerk is geregeld in de Europese verordening voor de Biologische productie (2018/848).