Activiteiten biologische landbouwbedrijven

In deze tabel zijn de bedrijfstypen van de biologisch werkende landbouwbedrijven te vinden, opgesplitst in alle bedrijven en de bedrijven in omschakeling die nieuw zijn binnen de sector van 2015 tot en met 2022.
Deze tabel bevat cijfers over het aantal biologisch werkende landbouwbedrijven per bedrijfstype van 2015 tot en met 2022. Er zijn cijfers opgenomen over de gehele sector en over de bedrijven die nieuw zijn en dus in omschakeling. De cijfers over 2022 zijn voorlopige cijfers.