Zoekresultaten

568 resultaten voor zweden
568 resultaten voor zweden

Pagina 22 van 23

Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, herkomst en generatie, 2015-2060

Prognose; bevolkingsomvang (op 1 januari) Leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en generatie

Cijfers

Research en development (R&D); financiering, 1990-2003

Besteding en herkomst van R&D - gelden in Nederland. Opdrachtgever/geldverstrekker, uitvoerder van R&D.

Cijfers

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, SBI'93, 2006-2009

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van werknemers en economische activiteit

Cijfers

Lange vakanties buitenland; organisatie en vervoer, 2002-2016

Lange vakanties buitenland. Vervoerswijze naar vakantiekenmerken.

Cijfers

SDG 13 Klimaatactie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 13 Klimaatactie. SDG 13 is gericht op de aanpak van klimaatverandering die wordt veroorzaakt door mensen. In het klimaatakkoord van Parijs uit...

Overig

Verdachten; herkomst, geslacht, generatie en soort misdrijf 1999-2010

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar herkomst, geslacht, generatie allochtonen en soort misdrijf

Cijfers

Maandelijkse cijfers over de werkzame en werkloze beroepsbevolking

Vanaf februari 2003 publiceert het CBS iedere maand cijfers over de werkloze en werkzame beroepsbevolking. Deze kwamen tot dan toe eenmaal per jaar als jaargemiddelden beschikbaar. Over de...

Artikelen

Prognose bevolking; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond, 2018-2060

Bevolkingsprognose; Bevolkingsomvang (op 1 januari) naar migratieachtergrond, generatie, leeftijd en geslacht

Cijfers

Elders

Wat is brede welvaart ‘elders’? Brede welvaart ‘elders’ gaat over de gevolgen van het Nederlands welvaartsstreven op de rest van de wereld, met name de allerarmste ontwikkelingslanden (Least...

Overig

Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken werknemer, SBI'93 2006-2009

Banen, arbeidsvolume, gemiddelde beloning en gemiddelde arbeidsduurx Leeftijd en nationaliteit werknemer, bedrijfstak/branche (SBI'93)

Cijfers

Immigranten; migratiereden, sociaaleconomische categorie, 1999-2016

Immigranten naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, migratiereden, sociaaleconomische categorie en verblijfsduur

Cijfers

Geëmigreerde werknemers; migratieachtergrond, maandloon, SBI 2008 2007-2011

Geëmigreerde werknemers met als voornaamste inkomensbron inkomen uit arbeid, SBI 2008, herkomstgroepering, leeftijd, geslacht

Cijfers

Korte vakanties in het buitenland naar vakantiekenmerken

Korte vakanties in het buitenland naar vakantiekenmerken (bestemming, logiesvorm, vervoermiddel, vakantieduur en uitgaven).

Cijfers

Continu Vakantie Onderzoek

Binnen - of buitenland; winter- of zomerperiode; korte of lange vakanties. Bestemming; logiesvorm; duur en uitgaven

Cijfers

Verdachten naar persoonskenmerken; percentage van de bevolking

Verdachtenpercentages, uitkering, werk, huishoudtype, niet - westerse allochtonen in de buurt. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers

Historische reeks van de lange vakanties van Nederlanders, 1969-2016

Lange vakanties van Nederlanders. Bestemming en uitgaven.

Cijfers

Internationale handel; in- en uitvoer; SITC-3, landen(groepen) 1996-2017

In- en uitvoerwaarde van goederen; naar SITC (3 digit) en landen(groepen).

Cijfers

Lange vakanties buitenland; logiesvormen naar vakantiekenmerken, 2002-2016

Lange vakanties buitenland. Logiesvormen naar vakantiekenmerken.

Cijfers

Verdachten; aard misdrijf, pleegcarrière en pleegprofiel

Verdachtenpercentages, pleegcarriere, pleegprofiel, aard misdrijf. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers

Korte vakanties buitenland;duur, uitgaven naar vakantiekenmerken, 2002-2016

Korte vakanties buitenland. Duur en uitgaven naar vakantiekenmerken.

Cijfers

Lange vakanties buitenland;duur, uitgaven naar vakantiekenmerken, 2002-2016

Lange vakanties buitenland. Duur, uitgaven naar vakantiekenmerken.

Cijfers

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en land 2008-2017

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.

Cijfers

Lange vakanties in het buitenland naar vakantiekenmerken

Lange vakanties in het buitenland naar vakantiekenmerken (bestemming, logiesvorm, vervoermiddel, vakantieduur en uitgaven).

Cijfers

Hoofdbanen van werknemers; woon- en werkregio, geslacht en leeftijd

Hoofdbanen van werknemers. Naar woonregio, werkregio, geslacht en leeftijd.

Cijfers

Immigranten; migratiereden, sociaaleconomische cat, verblijfsduur 1999-2015

Immigranten Verblijfsduur, sociaal-economische categorie, herkomst

Cijfers