Zoekresultaten

568 resultaten voor zweden
568 resultaten voor zweden

Pagina 23 van 23

In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, loon, 2006-2014

In het buitenland geboren werknemers, wel/niet ingeschreven naar geslacht, leeftijd, herkomst, SBI'08 en maandloon

Cijfers

Hernieuwbare energie in Nederland 2018

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 6,6 procent in 2017 naar 7,4 procent in 2018. Op Europees niveau is afgesproken dat in Nederland het aandeel...

Publicaties

Elders

Wat is brede welvaart ‘elders’? Brede welvaart ‘elders’ gaat over de gevolgen van het Nederlands welvaartsstreven op de rest van de wereld, met name de allerarmste ontwikkelingslanden (Least...

Overig

Hoofdbanen van werknemers; SBI'93, loonklasse en woon- en werkregio

Hoofdbanen van werknemers. Naar woonregio, werkregio, SBI'93 en loonklassen.

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, april 2024

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Internationaliseringsmonitor 2019, derde kwartaal

Nederlandse groothandel in globaliserende wereld: kenmerken, import en export van goederen en diensten, waardeketens, omzet, werkgelegenheid, R&D en innovatie.

Publicaties
Cijfers

Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari 1996-2019

Bevolking op 1 januari naar geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio

Cijfers

De arbeidsmarkt in cijfers, 2018

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2018

Publicaties

Buitenlands zeggenschap over bedrijven in Nederland; SBI '93, 2006-2008

Aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten jaar, economische activiteit (SBI'93), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

Hoofdbanen; woon- en werkregio: provincies, COROP-gebieden en gemeenten

Hoofdbanen van werknemers Naar woonregio en werkregio: provincies; COROP - gebieden, gemeenten

Cijfers

Welvaart in Nederland 2019

Tweejaarlijkse publicatie over het inkomen, het vermogen en de bestedingen van huishoudens en personen in Nederland.

Publicaties

Innovatie bij bedrijven; 1998-2000

Innovatie - uitgaven, effecten innovatie, doel innovatie, knelpunten, subsidies. Naar SBI-indeling en bedrijfstakken.

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2019-I: Verenigde Staten

Relatie tussen de VS en Nederland: investeringen, handel, exportverdiensten, multinationals en werknemers, migratie.

Publicaties

Internationale handel; in- en uitvoer naar goederengroepen

Invoer en uitvoer naar waarde (X 1000 euro) en hoeveelheid; van goederen- en landen(groepen).

Cijfers

Monitor Brede Welvaart & SDG's 2019

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt

Publicaties

Trends in Nederland 2018

Cijfers, uitkomsten en trends uit diverse CBS-statistieken over maatschappij, economie en arbeid en inkomen.

Publicaties

Handel naar goederensoorten en landen (excl. bijschattingen)

In - en uitvoer van goederensoorten. Deze gegevens zijn rechtstreeks waargenomen en zijn niet opgehoogd voor non-respons.

Cijfers