Zoekresultaten

7665 resultaten voor zakelijke diensten
7665 resultaten voor zakelijke diensten

Pagina 5 van 307

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

Amsterdam aanjager economische groei in de periode 1995-2019

Amsterdam behoorde in de periode 1995-2019 tot de sterkst groeiende regio’s en had de grootste groeibijdrage aan de Nederlandse economie. In deze periode is het aandeel van de dienstverlening in de...

Artikelen
Overig

Dienstenprijsindex

Prijsindexcijfers van diensten die bedrijven in de commerciële dienstverlening leveren.

Overig

Nederland importeert meer zakelijke diensten

In het eerste kwartaal van 2018 hebben Nederlandse bedrijven voor 16 miljard euro aan zakelijke diensten ingevoerd.

Artikelen

Onregelmatige dienst

Arbeid die niet op gezette tijden plaatsvindt.

Overig

Regelmatige dienst

Arbeid op voor (dag-)arbeid gebruikelijke werktijden.

Overig

Archief(dienst)

Instelling of onderdeel daarvan met een bewaarfunctie voor archiefstukken, waaronder documenten, kaarten, tekeningen, charters, verzamelingen en gegevensbestanden.

Overig

Arbeidsmarktdynamiek in de jaren tien

Een overzicht van de ontwikkeling op de arbeidsmarkt in de jaren tien, waarbij de stromen tussen de verschillende bedrijfstakken worden belicht

Publicaties

Dienst Justitiële Inrichtingen

Agentschap van het Ministerie van Justitie met de taak ervoor te zorgen dat de opgelegde vrijheidsstraffen en maatregelen op een doelmatige en menswaardige manier ten uitvoer worden gelegd.

Overig

Kosten van dienstverlening door derden

Bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen) + aan derden afgedragen premies voor verzekering (zover nergens anders genoemd) + kosten accountants/ administratie/ advies/ rechtshulp e.d +...

Overig

Bezoek religieuze diensten

Mate waarin personen een kerkdienst of levensbeschouwelijke bijeenkomst bijwonen.

Overig

Bedrijventerrein

Terrein in gebruik voor nijverheid, handel en zakelijke dienstverlening.

Overig

Internationale handel in diensten onder pre-coronaniveau

n de eerste negen maanden van 2021 was de export van diensten met 146,3 miljard euro 1,2 procent hoger dan in dezelfde periode van 2020. De dienstenimport noteerde met 141,6 miljard euro een plus van...

Artikelen

Verdiensten aan export in 2021 boven niveau van voor corona

In 2021 exporteerde Nederland voor 798 miljard euro aan goederen en diensten. Na aftrek van inkoopkosten verdiende Nederland daar ongeveer 279 miljard euro aan. Dat is bijna 11 procent meer dan in...

Artikelen

Statistisch Bulletin 2023-01

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.

Publicaties

Statistisch Bulletin 2022-12

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.

Publicaties

Statistisch Bulletin 2022-11

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.

Publicaties
Artikelen

Zakelijke diensten voor en door de industrie

In dit artikel wordt aan de hand van drie ontwikkelingen onderzocht hoe de industrie en de sector zakelijke diensten met elkaar verweven zijn en of deze verwevenheid in de loop der jaren is gegroeid.

Artikelen

Statistiek internationale handel in diensten

Het publiceren van gegevens over de invoer en uitvoer van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen.

Overig

Omzet zakelijke dienstverlening 8,4 procent lager in vierde kwartaal 2020

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2020 8,4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over heel 2020 was de omzet van de zakelijke dienstverlening...

Artikelen

Statistisch Bulletin 2022-10

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.

Publicaties