Zoekresultaten

632 resultaten voor vaders
632 resultaten voor vaders

Pagina 23 van 26

Allochtonen en autochtonen per 1 januari, 2003-2050

Allochtonen en autochtonen op 1 januari, 1e en 2e generatie niet - westerse en westerse allochtonen.

Cijfers

Allochtonen en autochtonen per 1 januari, 2005-2050

Allochtonen en autochtonen op 1 januari, 1e en 2e generatie niet - westerse en westerse allochtonen.

Cijfers

Prognose-intervallen van de allochtone bevolking, 2007-2050

Tweederde en 95% prognose - interval van 1e en 2e generatie allochtonen naar herkomstgroepering, 1 januari.

Cijfers

Kerncijfers allochtonen 2010-2060

Allochtone bevolking, geboorte en migratie Perioden

Cijfers

Allochtonen prognose-intervallen 2011-2060

Westerse en Niet-westerse allochtonen Prognose intervallen, generaties en perioden

Cijfers

Kerncijfers van de allochtonenprognose 2008-2050

Kerncijfers allochtonen op 1 januari, levendgeborenen en migratie naar herkomstgroepering.

Cijfers

Allochtonen prognose-intervallen 2009-2050

Allochtonen, Westers en Niet-Westerse allochtonen Prognose intervallen, generaties

Cijfers

Frisse winden uit de afdeling Gerechtelijke statistiek

‘Clara, Clara’, zei Bart, ‘wat is de essentie van de bevrijding der mensheid?’

Overig

Werknemers; zorg en verlofregelingen voor familielid, 2005-2013

Gebruik van en behoefte aan verlofregelingen onder werknemers die te maken hebben gehad met een lang - en/of kortdurende zorgsituatie

Cijfers

Met/zonder startkwalificatie; kenmerken 2001-2006

Personen naar startkwalificatie, leeftijd, scholier en andere kenmerken.

Cijfers

Echtscheidingsprocedures 1993-2013

Echtscheidingsprocedures naar aard van het verzoek, verzoekende partij, toegekend recht in debet, huwelijksduur, minderjarige kinderen, etc.

Cijfers

AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; herkomst, 2004-2010

Aantal personen met AWBZ/WMO-gefinancierde zorg zonder verblijf en het aantal uren zorg naar type zorg, leeftijd, geslacht en land van herkomst

Cijfers

Gesubsidieerde rechtsbijstand; gebruikers toevoegingen 2007-2011

Gebruikers toevoegingen naar moduultype en naar rechtsgebied, naar geslacht, leeftijd en herkomstgroepering.

Cijfers

Kerncijfers van de allochtonenprognose 2000-2050

Kerncijfers allochtone bevolking, levendgeborenen naar geboorteland van de moeder, buitenlandse migratie.

Cijfers

Geëmigreerde werknemers; migratieachtergrond, maandloon, SBI 2008 2007-2011

Geëmigreerde werknemers met als voornaamste inkomensbron inkomen uit arbeid, SBI 2008, herkomstgroepering, leeftijd, geslacht

Cijfers

Kerncijfers van de allochtonenprognose 2004-2050

Kerncijfers allochtonen op 1 januari, levendgeborenen en migratie naar herkomstgroepering.

Cijfers

Kerncijfers van de allochtonenprognose 2002-2050

Kerncijfers allochtonen op 1 januari, levendgeborenen en migratie naar herkomstgroepering.

Cijfers

Prognose huishoudens naar type; leeftijd, herkomstgroepering, 2013-2060

Particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens paar, eenouderhuishouden, overig huishouden, leeftijd en herkomst

Cijfers

Werkzame jongeren (15 tot 27 jaar); economisch zelfstandigheid, 2008-2013

Economische zelfstandigheid, arbeidsduur onderwijs, herkomst, positie in het huishouden

Cijfers

Prognose personen in huishoudens; leeftijd, herkomstgroepering, 2013-2060

Kind, alleenstaand, samenwonend, eenouder, overig lid, personen in institutionele huishoudens, geslacht, leeftijd, herkomst en generatie

Cijfers

Woningen; hoofdbewoner/huishouden, 1998-2012

Huishoudens in woningen naar eigendom, indeling en type, voorzieningen, bouwperiode,leeftijd hoofdbewoner,samenstelling huishouden en regio.

Cijfers

AWBZ-zorg met verblijf; herkomst, 2004-2009

Aantal personen met AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf en het aantal opnamedagen naar type instelling, leeftijd, geslacht en herkomst

Cijfers

Personen met een langdurende zorgsituatie naar arbeidspositie, 2005-2011

Personen met een langdurende zorgsituatie arbeidspositie en arbeidsduur, persoonskenmerken

Cijfers