Methode voor afleiden regio in statistiek Provinciaal gefinancierde jeugdzorg

De indeling naar regio in de statistiek Provinciaal gefinancierde jeugdzorg is gemaakt op basis van de verantwoordelijke gemeente van de jongere. Hierbij wordt het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet (2015) gevolgd.De hoofdregel hierbij is dat gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning, hulp en zorg van alle jeugdigen van wie degene die het gezag heeft over de jeugdige in de gemeente verblijft.

In nauwe samenwerking met het Ministerie van VWS, SCP, onderzoeksbureau Cebeon en Jeugdzorg Nederland is om de verantwoordelijke gemeente van de jongere te bepalen de volgende beslisboom samengesteld en gehanteerd:

1. Is de jongere op 31 december 18 jaar of ouder? Zo ja, probeer achtereenvolgens of aan één van de voorwaarden 1a tot en met 1c voldaan wordt. De eerste voorwaarde waaraan voldaan wordt is bepalend voor de verantwoordelijke gemeente van de jongere. Zo nee, ga dan naar 2.

a. Het GBA-adres van de jongere op 31 december is bekend. De verantwoordelijke gemeente is waar de jongere in de GBA staat ingeschreven op 31 december.

b. Het GBA-adres van de jongere op het moment van de aanvang van de zorg is bekend. De verantwoordelijke gemeente is waar de jongere in de GBA staat ingeschreven op het moment van de aanvang van de zorg.

c. Het adres bij aanmelding, dat geregistreerd wordt door het Bureau Jeugdzorgis bekend. De verantwoordelijke gemeente van de jongere is het adres bij aanmelding, datgeregistreerd wordt door het Bureau Jeugdzorg.

2. Is er sprake van een voogdij-traject dat geldig is op 31 december? Zo ja, probeer achtereenvolgens of aan één van de voorwaarden 2a tot en met 2c voldaan wordt. De eerste voorwaarde waaraan voldaan wordt is bepalend voor de verantwoordelijke gemeente van de jongere. Zo nee, ga dan naar 3.

a. Het GBA-adres van de jongere op 31 december is bekend. De verantwoordelijke gemeente is waar de jongere in de GBA staat ingeschreven op 31 december.

b. Het GBA-adres van de jongere op het moment van de aanvang van de zorg is bekend. De verantwoordelijke gemeente is waar de jongere in de GBA staat ingeschreven op het moment van de aanvang van de zorg.

c. Het adres bij aanmelding, dat geregistreerd wordt door het Bureau Jeugdzorgis bekend. De verantwoordelijke gemeente van de jongere is het adres bij aanmelding, datgeregistreerd wordt door het Bureau Jeugdzorg.

3. Is er sprake van pleegoudervoogdij op enig moment in het jaar? Zo ja, dan is het adres van de pleegoudervoogd de verantwoordelijke gemeente van de jongere. Zo nee, ga dan naar 4.

4. Is er sprake van slechts 1 juridische ouder gedurende het jaar? Zo ja, probeer achtereenvolgens of aan één van de voorwaarden 4a tot en met 4b voldaan wordt. De eerste voorwaarde waaraan voldaan wordt is bepalend voor de verantwoordelijke gemeente van de jongere. Zo nee, ga dan naar 5.

a. Het GBA-adres van de juridische ouder op 31 december is bekend. De verantwoordelijke gemeente van de jongere is waar de juridische ouder in de GBA staat ingeschreven op 31 december.

b. Het GBA-adres van de juridische ouder op het moment van de aanvang van de zorg is bekend.De verantwoordelijke gemeente van de jongere is waar de juridische ouder in de GBA staat ingeschreven op het moment van de aanvang van de zorg.

5. Er is sprake van 2 juridische ouders gedurende het jaar. Probeer achtereenvolgens of aan één van de voorwaarden 5a tot en met 5f voldaan wordt. De eerste voorwaarde waaraan voldaan wordt is bepalend voor de verantwoordelijke gemeente van de jongere.

a. Het GBA-adres van de juridische ouders op 31 december zijn gelijk aan elkaar. De verantwoordelijke gemeente van de jongere is waar één van de juridische ouders in de GBA staat ingeschreven op 31 december.

b. Het GBA-adres van de juridische ouders op 31 december zijn niet gelijk aan elkaar, maar het GBA-adres van de jongere op 31 december is wel gelijk aan het GBA-adres van één van de juridische ouders op 31 december. De verantwoordelijke gemeente van de jongere is waar deze juridische ouder in de GBA staat ingeschreven op 31 december.

c. Het GBA-adres van de juridische ouders op 31 december zijn niet gelijk aan elkaar en het GBA-adres van de jongere op 31 december is ook niet gelijk aan het GBA-adres van één van de juridische ouders op 31 december. Tegelijkertijd is het GBA-adres van één van de juridische ouders op het moment van de aanvang van de zorg gelijk aan het GBA-adres van de jongere op het moment van de aanvang van de zorg.De verantwoordelijke gemeente van de jongere is waar deze juridische ouder in de GBA staat ingeschreven op 31 december.

d. Het GBA-adres van de juridische ouders op 31 december zijn niet gelijk aan elkaar en het GBA-adres van de jongere op 31 december is ook niet gelijk aan het GBA-adres van één van de juridische ouders op 31 december. Tegelijkertijd is ook het GBA-adres van de jongere op het moment van de aanvang van de zorg niet gelijk aan het GBA-adres van één van de juridische ouders op het moment van de aanvang van de zorg. Het GBA-adres van de juridische ouders op het moment van de aanvang van de zorg is wel gelijk aan elkaar. De verantwoordelijke gemeente van de jongere is waar de juridische moeder in de GBA staat ingeschreven op 31 december.

e. Het GBA-adres van één van de juridische ouders op 31 december is niet bekend, maar het GBA-adres van de andere juridische ouder op 31 december is gelijk aan het GBA-adres van de jongere op 31 december. De verantwoordelijke gemeente van de jongere is waar de laatstgenoemde juridische ouder in de GBA staat ingeschreven op 31 december.

f. Het GBA-adres van één van de juridische ouders op 31 december is niet bekend en het GBA-adres van de andere juridische ouder op 31 december is niet gelijk aan het GBA-adres van de jongere op 31 december. Het GBA-adres van één van de juridische ouders op het moment van de aanvang van de zorg is gelijk aan het GBA-adres van de jongere op het moment van de aanvang van de zorg. De verantwoordelijke gemeente van de jongere is waar de laatstgenoemde juridische ouder in de GBA staat ingeschreven op 31 december.

Mocht de bovenstaande beslisboom geen uitsluitsel geven over de verantwoordelijke gemeente van de jongere, dan moeten de volgende uitgangspunten gehanteerd worden om alsnog de verantwoordelijke gemeente te bepalen: het adres van de ouders gaat voor op dat van het kind, het adres van de moeder gaat voor op dat van de vader, het adres op 31 december gaat voor op het adres op moment van aanvang van de zorg.

In bijgaand overzicht wordt de beslisboom gedetailleerd weergegeven: